Transit Hizmetleri

Söz Gümrük Müşavirliği, transit işleminin, ekonomik etkili gümrük rejimi olduğunu bildiğinden hareketle eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye gümrük bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasında sorunsuz destekler sunmaktadır. Transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye gümrük bölgesi içinde yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye’ye, Türkiye’den yabancı bir ülkeye, iç gümrük idaresinden diğer iç gümrük idaresine yapılan taşıma işleminde sorunsuz destek sunmaktadır. Transit rejimi beyanı kapsamında, TIR karnesi, ATA karnesi, form 302, posta kolileri dâhil olmak üzere posta yoluyla, demiryolu ile taşımada CIM taşıma belgesi, büyük konteynerler ile taşımada TR transfer notu, havayolu ve denizyolu ile taşımada eşya manifestosu kapsamında yapıldığını bilmekte ve sorunsuz destek sunmaktadır. Sayılan transit taşımaların dışında, zaman zaman kullanılan re-export olarak da tanımlanan transit ticarete konu eşyanın gümrük işlemlerini sorunsuz destek sunarak sorunsuz çözmektedir.

Söz Gümrük Müşavirliği - Transit Hizmetleri