Kurumsal

Söz Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi’nin hizmet ve çalışma felsefesi bir kuruluşun sahip olduğu ve yeri doldurulmaz tek sermayesinin insanların bilgi ve yetenekleri olduğuna inanır.

Söz Gümrük Müşavirliği, bilginin ruhun gıdası olduğunu ve bunu bilen insanın kötülük yapmayacağı felsefesine inanarak, 2005 yılında gümrük idaresinin yönetici kademelerinde uzun yıllar görev yapmış ve emekliye ayrılmış deneyimli kişiler tarafından İstanbul’da kurulmuştur.

Söz Gümrük Müşavirliği’nin deneyimli kurucuları halen, adli/idari yargı mahkemelerinde, Cumhuriyet Başsavcılıklarında Gümrük Kanunu kapsamında oluşan gümrük vergi ve resimleri ile harçları ihtilafı, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkartılmış 32 sayılı kararın ithalat ve ihracat fiillerini düzenleyen ve dış ticaretin düzenlenmesi kapsamındaki yatırım teşvik, dâhilde ve hariçte işleme rejimleri ile bağlı mevzuatların uygulanmasında yaşanan hukuksal ihtilaflar, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun kaçakçılık/kabahatler fiilleri konusunda mahkemelere/başsavcılıklara yeminli bilirkişi olarak hizmet vermektedir.

Söz Gümrük Müşavirliği - Kurumsal