Firma Profili

Söz Gümrük Müşavirliği Gümrük Kanunu’nun 5. maddesi ile kendisine tanınan dolaylı temsilcilik sıfatının yüklediği görev ve sorumluluklarını bilmektedir. Söz Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. günün koşullarında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde danışmanlık hizmeti de vermektedir. Ayrıca Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun hem parasal hem de hürriyeti bağlayıcı ceza tehdidi dış ticaret erbaplarını ve onların temsilcileri olan gümrük müşavirlerinin ne denli sorumlulukla çalışmaları gerektiğini açıkça göstermektedir. Kurallı hareket etmek, temel prensibimiz olduğunun bilincindeyiz.

Söz Gümrük Müşavirliği - Firma Profili